Τιμοκατάλογος

 • Χαμηλή περίοδος: 01/05 – 31/05 , 01/09 – 30/09
 • Ενήλικες
 • Παιδιά
 • Τροχόσπιτο
 • Σκηνή
 • Αυτοκινούμενο
 • Αυτοκίνητο
 • Μηχανή
 • Ρεύμα
 • Χαμηλή περίοδος: 01/05 – 31/05 , 01/09 – 30/09
 • 4.00€
 • 2.00€
 • 4.00€
 • 3.00€
 • 4.50€
 • 2.00€
 • 1.50€
 • 3.00€
 • Υψηλή περίοδος: 01/06 – 31/08
 • 4.50€
 • 2.50€
 • 4.50€
 • 3.50€
 • 5.00€
 • 2.50€
 • 2.00€
 • 3.00€
 • Check out
 • Check out Μέχρι τις
 • Check out Μετά τις
 • 12:00
 • 18:00
 • 18:00
 • Χρέωση μισής μέρας
 • Χρέωση ημέρας

Επισκέπτες μέχρι 2,5 ώρες: Καμία χρέωση. Μετά από 2,5 ώρες χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.